I Rajad ja klassid

Rada 1 8-9 km M21E pikk ja tehniline
Rada 2 6-7 km M18, M21A, M35, M40, M45; N21E tehniline
Rada 3 6-7 km VIPP pikk lihtne
Rada 4 4-5 km M16, M21B, M50, M55, M60
N18, N21A, N35, N40, N45
tehniline
Rada 5 3-4 km VIPT; M65, M70
N16 ,N50, N55, N60, N65
tehniline
Rada 6 3-4 km VIPL; M14, M75
N14, N70, N75, M80,N80
lihtne
Rada 7 2-3 km M12, N12 (sünd. 2010-2011) lihtne
Rada 8 1-2 km M10, N10 (sünd. 2012-2013); M08, N08 (sünd. 2014-2015) lihtne
KUKI M/N  rajale võib minna koos saatjaga
Valikrada Võistleja valib ise KP’d, mida soovib läbida.

II Korraldajad

Peakorraldaja, ajavõtt: Priit Nurmoja tel. 514 2121
Radade planeerimise abi: Kalle Ojasoo tel. 518 7481
Kaardi parandused ja radade kujundus:  Koit Kolsar
Kolla tel. 503 4368

III Soovitused rajameistrile

Rajameistrist sõltub liiga palju, et seda ülesannet kergelt võtta.

 • Maastikul tuleb käia kohe kui ilm lubab. Kui leiad uusi raideid, teid jm. muutusi, siis tuleb need fikseerida täpselt kõigepealt omal kaardil. Kaardid on arvutis ning seal on võimalik enne kujundust ja paljundust muutused sisse viia
 • Informeeri kaardil olevate talude omanikke võistluste toimumisest ja palu koerad kinni hoida päevaku ajal
 • PISIOBJEKTIDE puhul pead veenduma, kas kõik on ikka kaardistatud ja kas KP asukoht on õiges kohas
 • START ja FINIŠ planeeri lähestikku
 • Stardi ja finiši läheduses on vaja ruumi vähemalt 50 auto parkimiseks. Põllu peal parkimiseks vaja omaniku luba
 • Ära planeeri etappe läbi õuede ja viljapõldude
 • Ära planeeri vastujooksuga etappe! Raja planeerimisel väldi teravaid tagasipöördeid, üleminek peab olema sujuv
 • Algajatele (rada III, VI, VII ja VIII) planeeri lihtne rada, kus nad saavad liikuda mööda joonorientiire. Kontrollpunktid võiks kaugemalt olla nähtavad. Teede, sihtide peal või siis lagedate nurkades.
 • Kogenud orienteerujaid tuleb sundida orienteeruma, kus joonorientiirid (teed, sihid, kraavid jne.) ei lihtsusta KP suunas liikumist
 • RAJAD peaks olema planeeritud ja legendid tehtud 1 nädal enne enda etapi toimumispäeva. Planeerida maastikule mitte vähem kui 22 ja mitte rohkem kui 30 KP-d. Kui KP asukohad on metsas kontrollitud, siis tee legendid, raja läbimise järjekord, pikkused ja KP-de arv. Seejärel tuleb sinul võtta ühendust Kalle või Kollaga, kes organiseerib edasise tegevuse
 • Hiljemalt etapile eelneval päeval võta ühendust Kollaga ja lepi kokku vaiade, jaamade ja tähiste kättesaamise aeg
 • Keskmiselt suudad tunnis maha panna 5-7 KP-d. Raja jaoks on vaja aega vähemalt 3 tundi
 • Kontrolli metsas, et KP tunnusnumber paljundatud kaardil sobiks loodusesse pandava jaama numbriga
 • Võistluspäeval vii jaamad ja KP varustus metsa.
 • 30 minutit enne stardi algust s.t. kell 14.30 peaks rajameistril kõik tööd lõpetatud olema ja TEAVITA SELLEST KA KORRALDAJAT, kas stardipaika tulles või siis mobiiliga, et kõik on OK, sest võistleja saabub kohale varem
 • Pärast võistlust korja KP-d kohe metsast kokku (võta abilisi kui vaja) ja vii õhtul klubisse.
 • Vahel võib juhtuda ka nii:
  Kui kaart ei ole päris täpne, kuid sinna piirkonda on tingimata vaja KP panna. Pane siis KP nii, et ta igast suunast tulijale oleks vähemalt 15 meetrit nähtav
  Kaevikusse ei mahu korraga kaks isikut komposteerima. Pane kompostrivai ja tähis kaeviku servale, mitte sisse.
  Klubi  jaamade numbrid päevakutel kasutamiseks (40 tk) on: 31-65, 70-72, viimane KP on 97.