Põlva maakonna koolinoorte meistrivõistlused valikorienteerumises

Teisipäev, 14.mai 2024.a. Palojärve, Kanepi vald.

 • AEG JA KOHT

  Teisipäev, 14.mai 2024.a. Palojärve, Kanepi vald.
  Tähistuse algus Põlva-Saverna tee 9 km.
  Võistluskeskus avatud kella 12:00, startide algus kell 13:00.

 • VÕISTLUSALA JA OSAVÕTUKLASSID

  Võisteldakse valikorienteerumises. Kaardile on kantud 30 kontrollpunkti, mis asuvad lihtsates kohtades maastikul. Võistleja läbib neid vabalt valitud järjekorras. Iga läbitud kontrollpunkt annab võistlejale 3 arvestuspunkti. Klassidele 1-5 on kontrollaeg 45 minutit. Teistele klassidele on kontrollaeg 60 minutit. Kontrollaja ületamisel arvestatakse iga kontrollaja ületanud minuti eest maha üks arvestuspunkt. Võitja tulemuseks on saadud arvestuspunktide arv. Võitjaks on suurema arvestuspunktidega võistleja. Võrdsete arvestuspunktide korral loetakse paremaks võistleja, kelle aeg on väiksem.

  klass 1-5 tüdrukud poisid
  klass 6-7 tüdrukud poisid
  klass 8-9 tüdrukud poisid
  klass 10-12 tüdrukud poisid
 • KAART JA MAASTIK

  Kaardi mõõtkava 1:10 000 (1 cm kaardil=100 m maastikul), kõrgusjoonte vahe 2,5 m.
  Kaardil on palju erinevaid teid ja teeradu, sihivõrk on ühtlane. Osa alasid on lameda reljeefiga, osa piirkonnast suuremate reljeefivormidega. Maastikul on palju eri kasvueas noorendikke ja raiesmikke.
  Kaardi autor Avo Veermäe. Varasem kaart 2018013. Välitööde seis 2024.

 • REGISTREERIMINE

  Registreerimine 13.mai, kella 12:00-ni toimub läbi Osport keskkonna.

  Probleemide korral saata e-mail kuni 13.mai, kella 12.00-ni aadressil: registreerimine@okkobras.eu, kus on ära näidatud:

  jrk nr./EOL-kood SI (kui on) eesnimi perekonnanimi kool klass
 • MÄRKE- JA VÕISTLUSSÜSTEEM

  Kõigis võistlusklassides on kasutusel elektrooniline SPORTident süsteem. Osavõtjad loositakse 1 minutilise stardiintervalliga. Kui võistleja metsas elektroonilisel märkimisel tagasiside signaali ei saa, peab ta tegema kompostriga märke oma võistluskaardil olevasse R-lahtrisse. KP 97 tuleb märkida viimasena ja sealt joostakse finišisse. Finišiaeg saadakse võistleja SI-pulgaga märke tegemisel finišijoonel. Peale finišeerumist tuleb SI-kaardist andmed maha lugeda, mille järel saab iga võistleja oma finiši- ja etapiaegadega tulemustelehe. Ametlikud tulemused ilmuvad võistluskeskuse tulemuste tabloole pärast viimase võistleja finišeerumist. Renditud SI-kaart tuleb tagastada korraldajale peale võistlemise lõpetamist.

 • AUTASUSTAMINE

  Kõikide vanuseklasside kolme paremat autasustatakse diplomi, medali ja auhinnaga.

 • KORRALDAJAD

  OK PÕLVA KOBRAS
  PÕLVA MAAKONNA SPORDILIIT

  Peakorraldaja: Nikolai Järveoja tel. +372 503 4368
  Rajameister: Kalle Ojasoo