0Nädalat0Päeva0Tundi0Minutit0Sekundit

VÕISTLUSINFO

Kopra 7. sügisrogain
Pühapäev 15. oktoober 2023
Mammaste Tervisespordikeskus, Põlva vald Põlvamaa

AJAKAVA

10.30 Võistluskeskus avatud
11.30 Sisenemine stardialasse ja SI-kaartide nullimine
11.45 Kaartide jagamine stardialas olevatele võistkondadele.
12.00 Start
15.00 3h rogaini kontrollaeg
15.30 3h rogaini autasude loosimine
16.00 4h rogaini kontrollaeg
16.30 Kopra 7. sügisrogaini autasustamine

KAART

Mõõtkava 1:15 000, kõrgusjoonte vahe 2,5m, orienteerumiskaardi lihtsustatud versioon. Kaart on trükitud vee- ja rebimiskindlale paberile, kaardi suurus A3. Varasemad kaardid: 2016066, 2018053, 2012069

Kaardi saab iga registreeritud osaleja. Planeerimiskaarti ei ole. Kaardid jaotatakse raja planeerimiseks stardialasse kogunenud võistlejatele alates kell 11.45.

RADA

Maastikul on 20 või enam kontrollpunkti. Kõigi KP-de läbimise eest on võimalik koguda 70 (või enam) punkti. KPde täpse arvu ja võimaliku maksimaalse summa avaldame võistluseelses infos.

OSAVÕTJAD

2–5 -liikmelised võistkonnad. Vanusepiirangut ei ole.

VÕISTLUSKLASSID, OSALUSTASUD

Klass kestvus info Osalustasu kuni 09.10.2023 kell 23:59 Osalustasu alates 10.10.2023 kokkuleppel korraldajaga.
JJ18 4h sõltumata soost, sündinud 2005 ja hiljem 12€ 15€
MM 4h mehed 20€ 25€
MM55
4h mehed, sündinud 1968 ja varem 20€ 25€
MN 4h segavõistkond 20€ 25€
NM55 4h mehed ja naised, sündinud 1968 ja varem 20€ 25€
NN 4h naised 20€ 25€
NN55  4h naised, sündinud 1968 ja varem 20€ 25€
PERE-3H 3h vähemalt kahest erinevast põlvkonnast, vanusepiiranguta 20€ 25€
ÜLD-3H 3h sõltumata soost, vanusepiiranguta 12€ 15€
ÜKSIKOSALEJA 3h sõltumata soost, vanusepiiranguta 20€ 25€

Võistkonnad osalevad kõigi nende võistlusklasside arvestuses, mille koosseisupiiranguid nad rahuldavad.
Osavõtutasu on näidatud tabelis võistleja kohta.

Osavõtutasus sisaldub võistlusest osavõtt, võistluskaart, SI-pulga käepael, pesemine ja supp. Toidunõud (kauss, lusikas, tass) palume osalejatel endil kaasa võtta. Parkimise eest eraldi tasu ei võeta.

SI-kaardi rent 4 €. Rendisoov tuleb ära märkida registreerimisel ja renditasu üle kanda koos osavõtutasuga. Renditud SI-kaardi kaotamise või purunemise korral kohustub võistleja kompenseerima 65 eurot.

Osavõtutasu kanda Orienteerumisklubi Põlva Kobras arvele:
Swedbank EE772200001120074588
SEB EE241010402009464002

Stebby??

Makse selgitusse märkida võistkonna nimi ja võistlejate nimed. Võistkond loetakse registreerunuks hetkest, kui osavõtutasu on laekunud Orienteerumisklubi Põlva Kobras arveldusarvele. Võistleja mitteosalemisel osavõtutasu ei tagastata.

REGISTREERIMINE

Registreerimine toimub Osport keskkonna kaudu
Võistkondade muutustest teatada e-posti aadressil okkobras@gmail.com
Peale registreerimise lõppu alates 09. oktoobrist võistkondi ega võistkonna liikmeid enam lisada ei saa, välja arvatud kokkuleppel korraldajaga.
Pärast 09. oktoobrit erandkorras tehtavad muudatused: võistkonna liikme vahetus 1€, SI-kaardi numbri muudatus 1€.

VÕISTLUSKORRALDUS

Võistluse eesmärk on jalgsi liikudes koguda maksimaalne punktisumma läbides maastikul paiknevaid kontrollpunkte (KP). KP-de väärtus on 2 kuni 5 punkti sõltuvalt keerukusest ja/või kaugusest ning vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale. Läbitavate KP-de arv, valik ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav (valikorienteerumine). KP läbimise fikseerimiseks kasutatakse SI-märkesüsteemi. Võistlejad võivad kasutada oma SI-kaarti või rentida seda korraldajatelt. SI –pulk peab olema kõigil võistlejail.
SI–pulk peab olema kõigil võistlejail kinnitatud randmele käepaelaga. Käepaelad väljastatakse võistluskeskuses igale võistkonnale.
Selleks, et võistkond saaks punkte KP külastamise eest, peavad võistkonna kõik liikmed tegema SI-kaardiga märke selle KP SI-jaamas ajavahemikus, mis ei ületa 60 sekundit.

SI-jaama rikke või selle kahtluse korral on vaja teha KP-s asuva kompostriga märge võistluskaardi servale.

Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist — 1 punkt, iga täisminuti ületamisest lisaks 1 punkt. Kontrollaja ületamisel enam kui 30 min tulemust ei arvestata.

Paremusjärjestus määratakse kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud trahvipunktid. Võrdsete punktide korral on eespool varem lõpetanud võistkond. Võistkonna finiši aega arvestatakse viimase võistkonnaliikme SI-märke aja järgi finišijaamas.

Rajal olles võib kasutada vaid korraldajate poolt antud kaarti ning abivahendina ainult magnetkompassi ja kella. Muude navigatsiooniseadmete ja programmeeritava arvutustehnika kasutamine on keelatud.

Kui üks või mitu võistkonna liiget soovivad võistluse katkestada, siis peab kogu võistkond pöörduma tagasi võistluskeskusse ja nad loetakse finišeerinuks.

Kaardil punase viirutusega märgitud keelualadesse ja samblarohelisega märgitud õuealadele ja taluhoovidesse sisenemine on keelatud!

AUTASUSTAMINE

Autasustatakse võistlusklasside NN, MM, MN, NN55, MM55, MN55 ja JJ18 kolme paremat võistkonda. Juhul kui võistlusklassis on registreerunud neli või vähem võistkonda, autasustatakse vaid parimat võistkonda.

3h rogainis ei selgitata paremusjärjestust, osalejate vahel loositakse loosiauhindu kell 15.30.

Korraldaja

OK Põlva Kobras
Peakorraldaja: Nikolai Järveoja, okkobras@gmail.com, telefon 503 4368
Rajameister: Tõnis Piirisild,  telefon 527 2205
Ajavõtt: Priit Nurmoja