I  MAJANDAMINE
 • Korraldaja vastutab etapi tehnilise läbiviimise eest
 • Osavõtjad kannavad osalised korraldamise kulud
 • Sponsorid moodustavad auhinnafondi ja aitavad kaardikulude katmisel
 • Toetavad Põlva, Räpina ja Kanepi vald, Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa Ekspertgrupp, Värska Vesi AS, Põlva Coop, Acino Eesti OÜ, Pinest AS, Oidermaa Talu Seemnekeskus,  Põlva Maakonna Spordiliit,  Lõuna Pagarid AS,  Riigimetsa Majandamise Keskus, Lõuna-Eesti Postimees
II  TULEMUSTE  ARVESTAMINE

Päevaku osaluse saab juhul, kui on läbitud vähemalt üks kontrollpunkt valikrajal. Ka katkestanud ja tühistatud võistlejad saavad tulemuse valikraja arvestuses. KUKI rajal saavad tulemused lapsed, kes iseseisvalt rada ei läbi. Kompleksarvestus toimub vanuse- ja VIP klasside kaupa. Etapil saab punkte igas vanuse/VIP klassides järgmiselt: I koht 50p, II koht 40p, III koht 35p, 4 koht 32p, 5 koht 30p, 6 koht 29p. jne. Arvesse lähevad 22 paremat etappi. Nendel kogutud punktid määravad paremusjärjestuse. Võrdsete punktide korral otsustab suurem esikohtade või paremate kohtade arv kõigil etappidel. Võistlejad valivad ise võistlusklassi/raja vastavalt vanusele või tasemele.

III RAJAD, PIKKUSED JA VANUSEKLASSID
Rada 1 8-9 km M21E pikk ja tehniline
Rada 2 6-7 km M18, M21A, M35, M40, M45, N21E tehniline
Rada 3 6-7 km VIPP pikk lihtne
Rada 4 4-5 km M16, M21B, M50, M55, M60
N18, N21A, N35, N40, N45
tehniline
Rada 5 3-4 km VIPT, M65, M70
N16 ,N50, N55, N60, N65
tehniline
Rada 6 3-4 km VIPL, M14, M75
N14, N70, N75, M80, N80
lihtne
Rada 7 2-3 km M11-12, N11-12 (sünd. 2010-2011) lihtne
Rada 8 1-2 km M9-10, N9-10 (sünd. 2013-2014); M8, N8 (sünd. 2015 ja hiljem) lihtne
MN KUKI  rajale võib minna koos saatjaga
Valikrada Võistleja valib ise KP’d, mida soovib läbida.

IV STARDIMAKSUD

Täiskasvanud 7 €, Üliõpilased ja pensionärid 6 €. Õpilased (sünniaasta 2014 ja varem sündinud)- 3 €. SI pulga laenutus 2 €, SI AIR 3 €. KUKI ja 8 klassi osalejatel (sünniaasta 2016 ja hiljem sündinud) stardimaksu ning SI-pulga renditasu pole.  Ostad terve hooaja osaluspaketi, saad kolm starti tasuta: Täiskasvanud 154 €, üliõpilased ja pensionärid 132 €, õpilased 66 €.

Ülekande korral Orienteerumisklubi Põlva Kobras:
Swedbank EE772200001120074588
SEB EE241010402009464002

Võimalus maksta ka läbi Stebby keskkonna https://app.stebby.eu/pos/okkobras/events

V AUTASUSTAMINE

 • Üldkokkuvõttes võistlusklasside parimatele auhinnad (kui on osaletud vähemalt pooltel etappidel).
 • Kõikidel etappidel hooaja jooksul startinutele eriauhinnad.

VI KODUKORD

 • Kasutusel on SportIdent märkesüsteem, SI-jaamad töötavad ka SI-AIR režiimis.
 • Punktiarvestust peetakse EOL koodide alusel. Võistlejal, kellel pole EOL koodi, saab selle registreerida Orienteerumisliidu kodulehe kaudu või teavitage korraldajaid EOL-koodi tellimise soovist.
 • Rajale võib minna vabalt valitud ajal kella 15:00-19:00, alates 15. augustist 15:00-18:30.
 • Finiš suletakse tund aega peale stardi sulgemist.
 • Osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.
 • Buss väljub Põlva Spordikeskuse ja Edu parklast juurest kell 16:00, kui pole öeldud teisti.
 • Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte avalikustada. Võistluse protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo talletamiseks. Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse võistluse korralduslikel eesmärkidel.

e-mail:  klubi@okkobras.eu
info klubi koduleheküljel: https://okkobras.eu/ ja www.paevakud.ee
Facebook: https://www.fb.com/orienteerumine/.
Peakorraldaja: Priit Nurmoja tel. 514 2121 e-mail: priit.nurmoja@okkobras.eu

SPORTIdent Air+  patarei vahetamine Eestis.

SI-AIR patarei vahetus