Projekt “Liikumisharrastusürituste vahendite täiendamine“ sai toetust

Põlvamaa Partnerluskogu Strateegia meetme 2, „Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine“ raames eraldati klubi projektile  “Liikumisharrastus ürituste vahendite täiendamine“ 3427.20 eurot. Selle eest saame osta:

1. 60 kontrollpunkti tugivaia koos SI aluse ja  kompostriga
2. 30 kontrollpunkti tähist
3. 30 SportIdent jaama BSF8 DB red

Meetme eesmärk on vajalike teenuste senisest laiem pakkumine ning piisava arvu pädevate kogukonnajuhtide olemasolu. Toetada uute ja vajalike teenuste käivitamiseks oluliste investeeringute tegemist ning teenuste käivitamiseks vajalike oskuste ja teadmiste omandamist. Projekti käigus tekkiv teenus aitab oluliselt kaasa partnerluskogu tegevuspiirkonnas kohalikele elanikele (lapsed, noored, täiskasvanud) kvaliteetsemate spordi- ja ka muude ürituste korraldamisele. Selle projekti abil saame me pakkuda huvitegevuse arendamiseks paremaid tingimusi ja suurendada seeläbi elanike heaolu. Lisaks aitab projekt kaasa ka vabariiklike ja muude suurürituste kvaliteetsemale korraldamisele.


       

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse