Projekt „Liikumisharrastuse üritused veelgi innovatiivsemaks“ sai toetust

Eesti maaelu  arengukava 2014-2020  ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse ja PÕLVAMAA PARTNERLUSKOGU STRATEEGIA meetme 2  „KOGUKONDADE JA KOGUKONNATEENUSTE ARENDAMINE“ raames eraldati klubi projektile  “Liikumisharrastuse üritused veelgi innovatiivsemaks“       3275.05 eurot kaardijoonistus programmi OCAD 12, SPORTident Printout kompleksi ja Respo furgoonhaagise ostmiseks.

Meetme eesmärk on vajalike teenuste senisest laiem pakkumine ning piisava arvu pädevate kogukonnajuhtide olemasolu. Toetada uute ja vajalike teenuste käivitamiseks oluliste investeeringute tegemist ning teenuste käivitamiseks vajalike oskuste ja teadmiste omandamist.

logod