Orienteerumiklubi Põlva Kobras ja Pihkva orienteerumisklubi teevad koostööd

Mõlemad orienteerumisklubid korraldavad 13. juulil üheaegselt orienteerumispäevaku. Samal ajal ja sarnasel maastikul valmistatakse ette võimalikult sarnased orienteerumisrajad, mida eeldatavalt läbivad kokku ligikaudu 400 inimest mõlemal pool piiri. Orienteerumispäevaku tulemusi ja korraldamise kogemusi jagatakse klubide vahel toimuval videoseminaril, mis toimub augustis. Üritus toimub projekti „Parandame orienteerumisalast koostööd“ raames ja rahastatakse Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi poolt. Projekt algas jaanuaris 2021 ja kestab aasta lõpuni. Projekti olulisemateks eesmärkideks on klubide koostöö parandamine, inimeste füüsilise aktiivsuse tõstmine programmiga hõlmatud alal (Lõuna-Eesti ja Pihkva oblast) ning üksteisele kogemuste jagamine. Projekt sisaldab ka mitmeid väiksemaid investeeringuid. Soetatakse mõlemale osapoolele orienteerumiseks vajalikke vahendeid ja kaetakse orienteerumiskaartidega mõned siiani kaardistamata alad. Projekti tuumaks on aga kahe klubi treeninglaagrid ja võistlused ning nendelt saadud tulemuste ja kogemuste jagamine ühistel videoseminaridel.

“Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.” Antud väljaanne valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Orienteerumisklubi Põlva Kobras, ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Nikolai Järveoja    Orienteerumisklubi Põlva Kobras president   tel. 5034368