OK Põlva Kobras moodustamisest möödus 30 aastat

Esialgse nimega OK Kobras asutati 27. aprillil. Asutajad: Nikolai Järveoja, Kalev Kaljus, Aili Laanjõe, Vilve Liiskmann, Kalle Ojasoo, Urmas Post, Aime Põldmäe, Einar Teppo, Heino Saal, Riho Sajale. Klubi juhatuse esimeheks valiti Nikolai (Kolla) Järveoja, asetäitjaks Riho Sajale. Kogu eelpool nimetatud seltskond moodustas ka klubi esimese juhatuse.  Klubi ei loodud tühjale kohale. Põlvas oli pikaajaline orienteerumistraditsioon ja spordikoolis orienteerumise osakond. Kuigi klubi kurss oli algul võetud tippspordi arendamisele, ei unustatud huvisportlasi ja tervisesportlasi. Kohe asutamisel valiti vapiloomaks väga virk loom kobras. Klubi ristiisaks oli Tõnu Nurm. Sügiseseks esimeseks üldkoosolekuks oli klubis 33 liiget.

Miks pälvis orienteerujate lipulooma au just Kobras? Igati aruka ja nutika tegevusega oli ta leidnud meie erilise poolehoiu. Et Kobras oli valdavalt meie rajooni asukas, peaks nime valik olema igati põhjendatud.

Tõnu Nurme (juhatuses välissuhete eest vastutaja) meenutus: Grupp Põlva orienteerujaid, kes olid tippspordist loobunud, otsustasid luua oma klubi. Klubi asutajate tuumiku moodustasid fanaatikud, kelle motiiviks oli- „orienteerumine, see on viis elada“. Klubi loodi kindla eesmärgiga, aidata noori jõudmaks kaugemale ja kõrgemale, kui meie omal ajal jõudsime. Ilma juhendajate, võimaluste (NSVL ei võtnud osa  ei MM ega ka muudest suurematest rahvusvahelistest võistlustest) ja abita (kui mitte lugeda tolleaegsete spordijuhtide poolt saadud näputäit toidutalonge) jäi meil oma lagi kindlasti saavutamata.