1979
903 Värska OJ 1:20000 Arvo Saal, Nikolai Järveoja
1980  
8005 Põlva OJ 1:15000 Arvo Saal, Nikolai Järveoja
1981  
8111 Vinso OJ 1:15000 Arvo Saal, Nikolai Järveoja,Kalle Ojasoo
8112 Kanepi OJ 1:15000 Arvo Saal, Nikolai Järveoja
8113 Põlva O OJ 1:15000 Arvo Saal, Nikolai Järveoja
1982  
8214 Palojärve OJ 1:15000 Arvo Saal
1983  
8309 Rosma OJ 1:15000 A.Saal,N.Järveoja,T.Kure
1984  
8423 Põlva 8-kl. Kool ÕPPE 1:10000 Arvo Saal
1985  
8517 Vastse-Kuuste kool ÕPPE 1:5000 Nikolai Järveoja
8518 Mooste OJ 1:15000 Tarmo Kure
1986  
8602 Intsikurmu-Peri SO 1:20000 Arvo Saal, Nikolai Järveoja
8628 Mammaste OJ 1:15000 Kalle Ojasoo
8629 Tilsi OJ 1:15000 Tarmo Tsäko
8637 Hatiku OJ 1:15000 A.Saal,N.Järveoja,O.Kärner,K.Ojasoo
8645 Jaama OJ 1:15000 Meelis Mälberg,Vello Solna
8648 Karilatsi OJ 1:15000 Mart Külvik
1987  
8715 Saverna OJ 1:15000 K.Remm,O.Kärner, N.Järveoja, M.Kirotar,
R.Korb, R.Kudre,M.Mälberg,V.Solna,T.Toomas
8729 Palojärve OJ 1:15000 O.Kärner, N.Järveoja,U.Post
8733 Intsikurmu-Peri SO 1:20000 Arvo Saal, Nikolai Järveoja
8734 Intsikurmu-Peri OJ 1:15000 Arvo Saal, Nikolai Järveoja
1988  
8811 Toolamaa OJ 1:15000 Olavi Kärner,Nikolai Järveoja
1989  
8903 Värska OJ 1:15000 Kalle Kalm ja CO
8911 Põlva Keskkool ÕPPE 1:1000 Nikolai Järveoja
8918 Taevaskoja OJ 1:15000 T.Tsäko,U.Post, N.Järveoja, K.Ojasoo, O.Kärner, V.Solna
8925 Värska ÕPPE 1:5000 Toivo Toomas
1990  
9005 Põlgaste OJ 1:10000 Kalle Remm
9006 Räpina KK ÕPPE 1:5000 Vello Solna
9007 Mäsovitsa OJ 1:10000 Avo Suurmets
9025 Värska SO 1:20000 Toomas Toomas,Vello Solna,Rein Zaitsev
9053 Saverna-Veskimõisa-Piigaste OJ 1:15000 Kalle Remm
9057 Tapetute mägi OJ 1:15000 ToivoToomas,Vello Solna,R.Zaitsev,R.Korb, J.Luts
1991  
9100-2 Kanepi MUU 1:5000 Kalle Remm
9123 Partsi OJ 1:15000 K.Ojasoo,A.Suurmets,T.Nurmoja,Urmas Post, N.Järveoja,
 Alar Laanjõe, R.Piiri, T.Tsäko, T.Nurm
9138 Krootuse OJ 1:15000 Kalle Remm,Nikolai Järveoja
1992  
9251 Poka-Piigaste-Krootuse OJ 1:15000 Kalle Remm
1993  
9315 Hatiku OJ 1:15000 O.Kärner, N.Järveoja, Pear Post, K.Ojasoo
1994  
9411 Kiidjärve OJ 1:15000 K.Ojasoo, T.Nurm, N.Järveoja, T.Tsäko,Olavi Kärner
9412 Taevaskoja OJ 1:15000 K.Ojasoo, T.Nurm, N.Järveoja,R.Piiri, T.Tsäko
1995  
9505 Palojärve OJ 1:15000 Kalle Remm,Kalle Ojasoo,Tarmo Tsäko
9506 Ihamaru OJ 1:15000 Kalle Remm,Tarmo Tsäko
1996  
9608 Mammaste OJ 1:10000 Kalle Ojasoo,Pear Post
9624 Kanepi OJ 1:15000 K.Ojasoo, T.Nurm, N.Järveoja,R.Piiri, T.Tsäko
1997  
9726 Aarna OJ 1:15000 Kalle Ojasoo,Tõnu Nurm
9729 Intsikurmu ÕPPE 1:5000 Airet Kolk,Avo Suurmets
9730 Põlva Keskkool ÕPPE 1:5000 Kalle Ojasoo
1998  
9803 Mooste ÕPPE 1:10000 Airet Kolk
9827 Taevaskoja ÕPPE 1:10000 Kalle Ojasoo
9852 Karaski OJ 1:10000 Kalle Remm,Nikolai Järveoja,Kalle Ojasoo
9853 Karaski OJ 1:15000 Kalle Remm,Nikolai Järveoja,Kalle Ojasoo
1999  
9934 Karaski OJ 1:10000 Kalle Remm
9935 Saverna ÕPPE 1:10000 Kalle Ojasoo
2000  
26 Valgesoo OJ 1:10000 Avo Veermäe
27 Valgesoo OJ 1:10000 Avo Veermäe
52 Siimuniidu OJ 1:10000 Avo Veermäe
2001  
104 Hatiku OJ 1:10000 Kalle Ojasoo
105 Hatiku järved OJ 1:10000 Kalle Ojasoo
106 Reo sild OJ 1:10000 Kalle Ojasoo
0123-3 Mooste OJ 1:15000 Avo Veermäe
0123-4 Akste OJ 1:10000 Avo Veermäe
129 Pikajärve OJ 1:15000 Madis Oras
2002  
2002036 Aarna OJ 1:10000 Avo Veermäe,Kalle Ojasoo
2002045 Valgemetsa OJ 1:10000 Avo Veermäe
2002050 Valgjärve OJ 1:10000 Voldemar Tasa,Raimo Porri
2003  
2003020 Palojärve OJ 1:10000 Kalle Ojasoo
2003035 Uniküla OJ 1:15000 Madis Oras
2003036 Intsikurmu OJ 1:10000 Kalle Remm
2003037 Küka OJ 1:10000 Kalle Remm
2003038 Hatiku OJ 1:10000 Kalle Kalm
2004  
2004023 Hatiku OJ 1:10000 Kalle Kalm
2004031 Kanepi OJ 1:10000 Kalle Ojasoo
2004042 Hatiku 2 OJ 1:10000 Kalle Kalm,Kalle Ojasoo
2004050 Valgemetsa-Kiidjärve OJ 1:10000 Avo Veermäe
2004051 Mooste OJ 1:15000 Avo Veermäe
2004052 Valgjärve ÕPPE 1:5000 Madis Oras
2004056 Rosma OJ 1:10000 Avo Veermäe,Kalle Remm
2005  
2005017 Ahja OJ 1:10000 Avo Veermäe
2005018 Veriora OJ 1:10000 Kalle Ojasoo
2005030 Kiidjärve OJ 1:10000 Avo Veermäe
2005031 Taevaskoja OJ 1:15000 Avo Veermäe
2005051 Mammaste-Hatiku OJ 1:15000 Kalle Kalm, Kalle Ojasoo
2005052 Vastse-Kuuste – Küka OJ 1:10000 Avo Veermäe
2005058 Põlva linn SPRINT 1:5000 Avo Veermäe
2005060 Mammaste lasteaed ÕPPE 1:2500 Nikolai Järveoja
2006  
2006021 Piigaste OJ 1:15000 Avo Veermäe
2006032 Kiidjärve-Taevaskoja OJ 1:10000 Avo Veermäe
2006049LK Vastse-Kuuste OJ 1:10000 Avo Veermäe
2006050LK Mammaste Spordikeskus OJ 1:10000 Avo Veermäe
2006051LK Põlgaste OJ 1:10000 Kalle Ojasoo
2006052LK Intsikurmu OJ 1:10000 Avo Veermäe,Nikolai Järveoja
2006053LK Orava OJ 1:10000 Madis Oras
2006063LK Saverna OJ 1:7500 Kalle Ojasoo
2006064 Vinso OJ 1:10000 Kalle Ojasoo
2007  
2007034 Karaski Krootuse OJ 1:15000 Avo Veermäe
2007035 Taevaskoja rist OJ 1:10000 Avo Veermäe
2007036 Krootuse alev OJ 1:5000 Avo Veermäe
2007056 Mooste alev OJ 1:4000 Avo Veermäe
2007057 Mooste OJ 1:10000 Avo Veermäe
2007058LK Tilsi OJ 1:7500 Madis Oras
2007064LK Mooste OJ 1:7500 Avo Veermäe
2007065LK Krootuse OJ 1:7500 Toivo Saue
2007079LK Kanepi OJ 1:7500 Madis Oras
2008  
2008054 Kiidjärve-Valgesoo 1:10000 Avo Veermäe
2008053 Kärsa-Mooste 1:10000 Avo Veermäe
2008052 Kärsa 1:10000 Avo Veermäe
2008051 Krootuse-Karaski 1:15000 Avo Veermäe
2008050 Leevi 1:10000 Kalle Ojasoo
2009  
2009011 Intsikurmu SPRINDI 1:4000 Avo Veermäe
2009008 Leevi 1:15000 Kalle Ojasoo, Madis Oras
2009007 Saarjärve 1:10000 Kalle Ojasoo
2009006 Koorvere 1:10000 Avo Veermäe
2009005 Küka SO 1:7500 Nikolai Järveoja
2009004 Valgjärve SO 1:5000 Tõnu Nurm
2010  
2010011 Saarjärve SO 1:10000 Kalle Ojasoo
2010022 Aarniku mets OJ 1:10000 Avo Veermäe
2010023 Mammaste alev OJ 1:4000 Avo Veermäe
2010032 Janokjärve OJ 1:10000 Toivo Saue
2010033 Janokjärve-Palojärve OJ 1:15000 Toivo Saue
2010040 Hatiku-Kadaja OJ 1:15000 Avo Veermäe, Kalle Kalm
2010048 Puuri OJ 1:10000 Rene Post, Kalle kalm
2011  
2011010 Piigandi OJ 1:15000 Avo Veermäe
2011011 Kooraste-Karste OJ 1:15000 Madis Oras
2011016 Põlva linn OJ 1:10000 Avo Veermäe
2011026 Kanepi Gümnaasium ÕPPE 1:5000 Kalle Ojasoo
2011045 Kanepi alev OJ 1:5000 Avo Veermäe
2011072LK Mõujärve OJ 1:10000 Kalle Ojasoo
2011073 Palojärve-Aarna OJ 1:10000 Toivo Saue
2011074 Akste OJ 1:10000 Avo Veermäe
2011081 Valgesoo OJ 1:10000 Avo Veermäe
2011082 Piigaste-Poka OJ 1:10000 Avo Veermäe
2012  
2012005 Kooraste OJ 1:15000 Madis Oras, Kalle Kalm
2012006 Lajavangu I OJ 1:15000 Avo Veermäe
2012017 Palujärve OJ 1:10000 Madis Oras
2012018LK Ahijärve OJ 1:10000 Avo Veermäe
2012033 Kadaja SO 1:10000 Nikolai Järveoja,Kalle Kalm
2012068 Mammaste RO 1:10 000 Markus Puusepp
2012069 Mammaste-Taevaskoja RO 1:20 000 Markus Puusepp
2012070 Lajavangu II OJ 1:15000 Avo Veermäe
2013  
2013012LK Porgandi veski OJ 1:10000 Avo Veermäe
2013013 Väike Palojärve OJ 1:10000 Toivo Saue
2013014 Hino OJ 1:10000 Avo Veermäe
2013023 Rosma SO 1:10000 Kalle Ojasoo,Nikolai Järveoja
2013025 Saverna SO 1:7500 Kalle Ojasoo,Tõnu Nurm
2013029 Mustajärve OJ 1:15000 Kalle Ojasoo
2013035 Lahojärv OJ 1:10000 Kalle Ojasoo
2013066 Akste-Valgesoo OJ 1:10000 Avo Veermäe
2013067 Vastse-Kuuste alevik SPRINDI 1:4000 Nikolai Järveoja
2013072 Mammaste kool ÕPPE 1:1000 Nikolai Järveoja