Orienteerumisklubi Põlva Kobras

https://kobras.polvamaa.ee/

https://sport.polvamaa.ee/

TULEMUSED | Pildid

AEG JA KOHT

Teisipäev 16.mai 2023.a. Hullumäe karjäär Mooste metsas, Põlva vald.
Tähistuse algus Mooste-Ahja tee 1 km.
Võistluskeskus avatud kella 12.00, startide algus kell 13.00.

VÕISTLUSALA JA OSAVÕTUKLASSID

Võisteldakse valikorienteerumises. Kaardile on kantud 34 kontrollpunkti, mis asuvad lihtsates kohtades maastikul. Võistleja läbib neid vabalt valitud järjekorras. Klassidele 1-5.klass tüdrukud, poisid on kontrollaeg 45 minutit. Teistele klassidele on kontrollaeg 60 minutit. Iga läbitud kontrollpunkt annab võistlejale 3 arvestuspunkti. Kontrollaja ületamisel arvestatakse iga kontrollaja ületanud minuti eest maha üks arvestuspunkt.

Võistlusklassid:

1.- 5.kl. tüdrukud, poisid
6.- 7.kl. tüdrukud, poisid
8.- 9.kl. tüdrukud, poisid
10.-12.kl. tüdrukud, poisid

MAASTIK JA KAART

Kaardil on palju erinevaid teid ja teeradu, sihivõrk on ühtlane. Osa alasid on lameda reljeefiga, osa piirkonnast suuremate reljeefivormidega. Maastikul on palju eri kasvueas noorendikke ja raiesmikke.Kaardi mõõtkava 1:10 000 (1 cm kaardil=100 m maastikul), kõrgusjoonte vahe 2,5 m.
Varasem kaart 2007057 . Välitööde seis 2022. Kaardi autor Avo Veermäe.

REGISTREERIMINE

Registreerimine 15.mai, kella 12.00-ni toimub läbi Osport keskkonna https://osport.ee/calendar/Event/19069
või saata koos nimede ja olemasolevate SI kaartide numbritega esmaspäeva 15.mai, kella 12.00-ni aadressil: okkobras@gmail.com

MÄRKE- JA VÕISTLUSSÜSTEEM

Kõigis võistlusklassides on kasutusel elektrooniline SPORTident süsteem. Osavõtjad loositakse 1 minutilise stardiintervalliga. Kui võistleja metsas elektroonilisel märkimisel tagasiside signaali ei saa, peab ta tegema kompostriga märke oma võistluskaardil olevasse R-lahtrisse. KP 97 tuleb märkida viimasena ja sealt  joostakse finišisse. Finišiaeg saadakse võistleja SI-pulgaga märke tegemisel finišijoonel. Peale finišeerumist tuleb SI-kaardist andmed maha lugeda, mille järel saab iga võistleja oma finiši- ja etapiaegadega tulemustelehe. Ametlikud tulemused ilmuvad võistluskeskuse tulemuste tabloole pärast viimase võistleja finišeerumist. Renditud SI-kaart tuleb tagastada korraldajale peale võistlemise lõpetamist.

PAREMUSE SELGITAMINE

Võitja tulemuseks on saadud arvestuspunktide arv. Võitjaks on suurema arvestuspunktidega võistleja. Võrdsete arvestuspunktide korral loetakse paremaks võistleja, kelle aeg on väiksem. Paremusjärjestus: I koht – 30 p., II koht -27 p., III koht – 25 p., 4. koht – 24 p. jne.

AUTASUSTAMINE

Kõikide vanuseklasside kolme paremat autasustatakse diplomi, medali ja auhinnaga.

ÜLDISELT

Käesolev juhend, stardi- ja finišiprotokollid ning värskeim info võistluse kohta on kättesaadav OK Põlva Kobras kodulehel https://kobras.polvamaa.ee/
Peakorraldaja Nikolai Järveoja tel. 5034368
Rajameister Tarmo Vist

OK PÕLVA KOBRAS
PÕLVA MAAKONNA SPORDILIIT