Võistlusinfo

TULEMUSED:
individuaalne koolide paremus  |  koolide aktiivsus  |  pildid

Aeg ja koht:

 • Reede, 22.09.2023, Kooraste, Kanepi vald, Põlva maakond
 • Võistluskeskus avatud kella 13.00-st.
 • Startide algus kell 14.00.
 • Tähistuse algus Kooraste bussipeatusest ja Kanepi-Otepää mnt 9 km-lt Kaagverest

Osavõtjad: koolide võistkonnad

 • Keskkoolid/Gümnaasiumid
  • 1-5. kl.
  • 6.-7. kl.
  • 8.-9. kl.
  • 10.-12. kl.
 • Põhikoolid/algkoolid
  • 1.-5. kl.
  • 6.-7. kl.
  • 8.-9. kl.

Võistlused toimuvad kolmes klassirühmas:

 • 1.-9. klassid (suured koolid – 151 õpilast ja rohkem)* (minimaalselt 6 õpilast, olenemata võistlusklassist)
 • 1.-9. klassid (väikesed koolid – õpilaste arv kuni 150)* (minimaalselt 6 õpilast, olenemata võistlusklassist)
 • 10.-12. klassid (minimaalselt 6 õpilast)

Võistlusklassid:

 • Poisid – 1.-5.klass, 6.-7.klass, 8.-9.klass. 10.-12.klass
 • Tüdrukud – 1.-5.klass, 6.-7.klass, 8.-9.klass. 10.-12.klass

Märkesüsteem: Ajavõtt ja läbitud kontrollpunktide arvestus toimub elektroonilise märkesüsteemiga SportIdent.
Kontrollaeg: 1.-5. kl. 40 minutit; 6.-12. kl. 60 minutit
Start: kasutusel eraldistart, stardiintervall 1 minut. Kõik võistlejad peavad läbima finiši.


Punktide arvestus: I koht – 51 punkti, II koht – 49 p., III koht – 48 p. jne. ja alates 50 kohast 1 punkt. Võistkonna punktide võrdsuse korral määrab paremuse parimate kohtade arv.
Paremuse selgitamine: Iga läbitud kontrollpunkt annab võistlejale 3 arvestuspunkti. Kontrollaja ületamisel arvestatakse iga kontrollaja ületanud alanud minuti eest maha üks arvestuspunkt. Võistleja tulemuseks on saadud arvestuspunktide arv. Võitjaks on suurema arvestuspunktidega võistleja. Võrdsete arvestuspunktide korral loetakse paremaks võistleja, kelle aeg on väiksem.

 • 1.-9. klassirühma (suured ja väikesed koolid)* võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse kokku 6 parima õpilase tulemused olenemata klassirühmast.
 • 10.-12. klassirühma võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse kokku 6 parima õpilase tulemused.

Kõik võistlejad peavad startima oma klassirühmas.

Autasustamine: Vastavalt EKSL võistluste üldjuhendile. Võistkondlikult autasustatakse üldarvestuses 1.-9.klassirühmades (suured ja väikesed koolid)* ja 10.-12.klassirühmas.  I-III koha saavutanud koole karikatega ja võistkonna liikmeid diplomi ning medaliga. Individuaalarvestuses võistlusklasside kolme paremat medali ja diplomiga. Kõige suurema osalenute arvuga koolile paneb EOL välja rändava AKTIIVSUSE KARIKA. Võrdsete osalejate arvu korral on võitjaks parema kohapunktide arvuga kool.

Peakorraldaja: Nikolai Järveoja, klubi@okkobras.eu, 503 4368
Rajameister: Kalle Ojasoo
Võistluse inspektor ja kontaktisik:
Ajavõtt: Priit Nurmoja, priit.nurmoja@okkobras.eu